Skip to content

“IK VOEL ME HIER THUIS”

WhatsApp Image 2019-09-23 at 11.55.37

Wij zijn een democratische school.

Op een democratische school mogen kinderen zelf richting geven aan hun leerproces en hebben zij medezeggenschap in het besturen van de school.

De Tijd en Ruimte is een school voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Door alle leeftijden met elkaar te combineren (4 t/m 21) willen wij de ononderbroken ontwikkeling waarborgen en bieden wij voor veel verschillende kinderen een veilige leer- en ontwikkelomgeving.

Democratisch onderwijs is gebaseerd op twee principes: het leerproces van de studenten wordt door hen zelf gevormd, en studenten hebben een gelijkwaardige stem bij het nemen van beslissingen over de dagelijkse praktijk op en rondom onze school. Op alle democratische scholen worden deze principes toegepast. Echter is geen enkele school hetzelfde. Wil je weten hoe wij dit doen? Lees dan meer over onze visie.

Zoals een kind leert lopen, leert het alles wat nodig is.

56444295_996618740532596_8908193695858163712_o
Screenshot 2021-01-29 at 14.49.34

De Tijd en Ruimte is niet te vergelijken met het reguliere onderwijs. Daarom is het van groot belang dat kinderen en hun ouders zich bewust zijn van de wijze waarop onze school werkt. Een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle periode bij De Tijd en Ruimte, is het vertrouwen van de ouders in het vermogen van hun kinderen om zelf hun unieke ontwikkelingsweg vorm te geven. Om ouders en kinderen te ondersteunen in de stap naar De Tijd en Ruimte, maar ook om de huidige samenstelling van de school te beschermen, is er een aannamebeleid.