Skip to content

Aannamebeleid

De Tijd en Ruimte is een heel andere soort school dan het reguliere onderwijs. Het is daarom van groot belang dat kinderen en ouders zich bewust zijn van de wijze waarop de school werkt. Een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle periode bij de Tijd en Ruimte, is het vertrouwen van de ouder in het vermogen van hun kind(eren) om hun eigen leerweg vorm te geven. Om een gezin te begeleiden in de stap naar de Tijd en Ruimte, maar ook om de huidige populatie in balans te houden, hebben we een aannamebeleid ontwikkeld.

De aannamekring (bestaande uit studenten, teamleden en ouders) is door de schoolkring verantwoordelijk gesteld voor het aannamebeleid. Dit geldt voor het aannemen van studenten maar ook voor teamleden (samenwerkers en ondersteuners). Gedurende de procedure zorgen zij ervoor dat kinderen en ouders goed begeleid worden. Want als kinderen de aannameprocedure in gaan, hebben we allemaal de intentie om deze tot een goed vervolg te brengen.

Instromen op deze school kan het hele jaar door, daarom is er elke maand een info-avond en worden er een aantal keer per jaar open dagen georganiseerd.

Aannameproces de tijd en ruimte

De aanname van studenten op de Tijd en Ruimte gaat in een vijftal stappen. Dit doen we omdat de stap naar een democratische school veelomvattend kan zijn.

De eerste stap is het bijwonen van een info-avond of open dag. Als de visie van de school helder is en past bij kind en ouders volgt de tweede stap: het kennismakingsgesprek.

In het kennismakingsgesprek maakt het gezin kennis met de school en twee leden uit de aannamekring. We bespreken wat het kind leuk vindt, moeilijk vindt, hoe een dag er uit ziet en proeven de sfeer op school. Als na de kennismaking iedereen wil dat het kind naar school gaat, starten de meeloopdagen.

De meeloopdagen zijn alleen voor de kinderen (minimaal 2 dagen, zonder ouders) om te ervaren hoe het is een hele dag niets te moeten, maar te mogen. Hoe het is om je intrinsieke motivatie te vinden en te volgen. 

Ook krijgen de ouders het boek “De Vrijheid van de Sudbury Valley School” mee als “huiswerk”. 

Na de meeloopdagen en het lezen van het boek is er een evaluatiegesprek. Hierin komen we overeen of de aanstaande student op school wil en kan komen. Dan start de proefperiode van 2 maanden waarin alle partijen een goed beeld van elkaar kunnen krijgen.

Aan het eind van de proefperiode is er een beeldvormend gesprek, waarin we gezamenlijk besluiten of de student wil en kan blijven. Mochten er in de proefperiode uitdagingen zichtbaar worden, dan is hierover nauw contact met student en ouders.

Omdat de school geen collectieve lessen heeft, is instromen het hele jaar mogelijk.

Aanmelden kan met het contactformulier, of natuurlijk tijdens een bezoek aan de info-avond of open dag.

Naam
E-mailadres
Bericht