Skip to content
Tijd en Ruimte-2020_001-026

Spelen

Spelen vindt plaats op de grens van wat je kunt en wat je zou willen kunnen. Het is een spontane activiteit. Daarbij zorgt spelen voor een houding van openheid, onderzoeken en creëren. Steeds wanneer een uitdaging gehaald is, creëert er zich een nieuwe situatie. Daarin komt de student weer in het spanningsveld van iets net wel of (nog) niet kunnen. Een te grote stap levert angst op, een te kleine stap zou saai en vervelend zijn. De student en eventueel zijn omgeving stellen en sturen voortdurend bij. Essentieel hierbij blijft dat de student plezier en voldoening ondervindt aan de activiteit die ze uitvoert.

Intrinsieke motivatie is een drijfveer voor het leren. Het is een vorm van motivatie die vanuit de student zelf komt. De student is vanuit zichzelf gemotiveerd om aan de slag te gaan, om te doen, om te leren, in welke vorm dan ook. Dit gebeurt ook grotendeels spelenderwijs. Kinderen zijn in hun spel of tijdens zelfgekozen activiteiten met passie bezig. Zij leren hier heel veel van. Zowel cognitief als sociaal gezien is elke dag op onze school weer een cadeautje voor hun ontwikkelproces.

Een schooldag

Zoals de studenten zelf zeggen: elke dag is anders hier.

Men komt ‘s ochtends binnen tussen 9 en 10. Iedereen doet datgene wat hem inspireert vanuit eigen enthousiasme. Het valt niet te voorspellen hoe een dag eruit gaat zien en wat er gaat gebeuren. Om 10 uur starten wij gezamenlijk in de ochtendkring. Hierin worden ervaringen gedeeld, verhalen verteld en bespreken we wat de dag gaat brengen.

De school is een dynamische plek vol met activiteiten en zonder dat het een chaos wordt. De studenten doen van alles: ze lezen, zitten samen achter de computer, ze bouwen hutten en dansen. Ze tekenen en schilderen, maken sommen, schrijven een schoolkrant, smeden plannen om geld te verdienen voor een goed doel of schoolmateriaal. Ze doen proefjes, rekenen uit hoe groot de zon is, zoeken informatie op het internet, ze spelen verstoppertje of organiseren een theatervoorstelling of een sportwedstrijd. En ze praten, vooral praten. Met kinderen van alle leeftijden en met samenwerkers natuurlijk.

Aan het eind van de dag ruimen we gezamenlijk op. Dit zorgt ervoor dat iedereen die aanwezig is in de school zijn verantwoordelijkheid neemt. Tussen 3 en 4 ’s middags schrijven de studenten zich uit en gaan weer naar huis, alleen of met hun ouders.

Onze schooldagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag is er geen school.