WhatsApp Image 2019-11-11 at 13.46.41

De school

Op een democratische school mogen kinderen zelf richting geven aan hun leerproces en hebben zij medezeggenschap in het besturen van de school. Kinderen kunnen niet niet-leren. Leren doe je door dingen te onderzoeken, te observeren, uit te proberen en te ondernemen, alleen of samen met anderen. Leren en ontwikkelen gebeurt overal en altijd. Als kinderen zich veilig voelen, gaan ze van nature hun passies ontdekken en hun talenten ontwikkelen. De school ondersteunt dat proces, maar alleen op verzoek of ter inspiratie. Net als in de natuur: daar groeit alles vanzelf, als de omstandigheden maar goed zijn.

Kinderen zijn vrij op De Tijd en Ruimte. Maar die vrijheid stopt wanneer het de vrijheid van anderen beperkt. Dat vraagt voortdurende afstemming om samen te bepalen wat redelijk is. Open communicatie, gelijkwaardigheid en sociocratische besluitvorming  ondersteunen deze processen.

De Tijd en Ruimte biedt jonge mensen een veilige leeromgeving om zich in eigen tempo te ontplooien. Kinderen van 4 tot en met 21 jaar begeven zich door elkaar in de school. Deze leeftijdsmix is een grote kracht van onze school. Alle leerlingen komen elkaar tegen en leren met en zonder elkaar. Onze school is ingericht is met functionele lokalen. Een keuken, theater, speellokalen, werkplaats en atelier. Deze lokalen bieden inspiratie en tools ter ondersteuning van het leerproces van de leerlingen.

Spelen

Spelen vindt plaats op de grens van wat je kunt en wat je zou willen kunnen. Het is een spontane activiteit. Daarbij zorgt spelen voor een houding van openheid, onderzoeken en creëren. Steeds wanneer een uitdaging gehaald is, creëert er zich een nieuwe situatie. Daarin komt de leerling weer in het spanningsveld van iets net wel of (nog) niet kunnen. Een te grote stap levert angst op, een te kleine stap zou saai en vervelend zijn. De leerling en eventueel zijn omgeving stellen en sturen voortdurend bij. Essentieel hierbij blijft dat de leerling plezier en voldoening ondervindt aan de activiteit die hij uitvoert.

Intrinsieke motivatie is een drijfveer voor het leren. Het is een vorm van motivatie die vanuit de leerling zelf komt. De leerling is vanuit zichzelf gemotiveerd om aan de slag te gaan, om te doen, om te leren, in welke vorm dan ook. Dit gebeurt ook grotendeels spelenderwijs. Kinderen zijn in hun spel of tijdens zelfgekozen activiteiten met passie bezig. Zij leren hier heel veel van. Zowel cognitief als sociaal gezien is elke dag op onze school weer een cadeautje voor hun ontwikkelproces.

Een schooldag

Leerlingen komen ‘s ochtends binnen tussen half negen en half tien. Iedereen doet datgene wat hem inspireert vanuit eigen enthousiasme. Het valt niet te voorspellen hoe een dag eruit gaat zien en wat er gaat gebeuren. Om half 10 starten wij gezamenlijk in de ochtendkring. Hierin worden ervaringen gedeelt, verhalen verteld en bespreken we wat de dag gaat brengen.

De school is een dynamische plek vol met activiteiten en zonder dat het een chaos wordt. De leerlingen doen van alles: ze lezen, zitten samen achter de computer, ze bouwen hutten en dansen. Ze tekenen en schilderen, maken sommen, schrijven een schoolkrant, smeden plannen om geld te verdienen voor een goed doel of schoolmateriaal. Ze doen proefjes, rekenen uit hoe groot de zon is, zoeken informatie op het internet, ze spelen verstoppertje of organiseren een theatervoorstelling of een sportwedstrijd. En ze praten, vooral praten. Met kinderen van alle leeftijden en met samenwerkers natuurlijk.

Aan het eind van de dag ruimen we gezamenlijk op. Dit zorgt ervoor dat iedereen die aanwezig is in de school zijn verantwoordelijkheid neemt. Tussen 3 en 4 ‘s middags schrijven de leerlingen zich uit en gaan weer naar huis, alleen of met hun ouders.