Skip to content

Thuisonderwijs en De Tijd en Ruimte

Er is in Nederland de mogelijkheid voor ouders om een vrijstelling te krijgen voor de leerplichtwet. Ze behouden echter wel de zorgplicht tot de ontwikkeling van hun kind(eren). Wij krijgen soms de vraag of we thuisonderwijs kinderen deeltijd op school kunnen laten meedraaien. Hieronder geven wij ons antwoord op deze vraag:

De school heeft daarom het beleid om thuisonderwijs-kinderen wel de mogelijkheid te bieden om op school mee te draaien. Hierbij geldt een minimale afname van twee dagen. Deze dagen zijn zelf in te delen maar moeten wel vaste dagen zijn. Wel adviseren we om het aantal dagen dat het kind op school is op termijn uit te breiden naar vier dagen per week. Onze ervaring is ook, dat de meeste kinderen vroeg of laat aangeven alle dagen op school aanwezig te willen zijn.

Met het inschrijven op onze school komt het recht op vrijstelling niet in gevaar, zo geeft de inspectie ons ook aan. De kinderen nemen geen onderwijs af, maar dagopvang. Ze hebben gelijke rechten en plichten als de andere leerlingen.