Thuisonderwijs en De Tijd en Ruimte

Er is in Nederland de mogelijkheid voor ouders om een vrijstelling te krijgen voor de leerplichtwet. Ze behouden echter wel de zorgplicht tot de ontwikkeling van hun kind(eren). Wij krijgen soms de vraag of we thuisonderwijs kinderen deeltijd op school kunnen laten meedraaien. Hieronder geven wij ons antwoord op deze vraag:

Er zijn voor- en nadelen aan deze “deeltijd-constructie”. Het is fijn voor thuisonderwijs-kinderen om deelgenoot te zijn van een sociocratische leeromgeving, met vriendjes, vriendinnetjes, activiteiten en ander aanbod. Maar omdat ze niet alle dagen op school zijn, missen ze activiteiten die andere kinderen wel gedaan hebben. Daardoor vallen deze kinderen soms een beetje buiten de boot, en ontstaat er het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen.

De school heeft daarom het beleid om thuisonderwijs-kinderen wel de mogelijkheid te bieden om op school mee te draaien, maar adviseert om het aantal dagen dat het kind op school is op termijn uit te breiden naar 4 dagen per week. Onze ervaring is ook, dat de meeste kinderen vroeg of laat aangeven alle dagen op school aanwezig te willen zijn.

Met het inschrijven op onze school komt het recht op vrijstelling niet in gevaar, zo geeft de inspectie ons ook aan. De kinderen nemen geen onderwijs af, maar dagopvang. Ze hebben gelijke rechten en plichten als de andere leerlingen.