Skip to content

Doneer nu

Helaas past onze visie niet binnen de regels die de overheid stelt aan de bekostiging van scholen. Dit heeft met name te maken met onze weloverwogen keus onze studenten wel te inspireren, te begeleiden en hun ontwikkeling te volgen, maar niet te toetsen. De ouderbijdrage is onze financiële basis maar we kunnen uw financiële steun heel erg goed
gebruiken voor het betalen van onze huur, teamleden, lesmaterialen etc.

Doneer nu, we zijn super dankbaar!  (alle donaties zijn aftrekbaar van de belasting, wij zijn een geregistreerde ANBI stichting)

 

Tijd en Ruimte-2020_001-017