Skip to content

Doneer nu

Helaas past onze visie niet binnen de regels die de overheid stelt aan de bekostiging van scholen. Dit heeft met name te maken met onze weloverwogen keus onze studenten wel te inspireren, te begeleiden en hun ontwikkeling te volgen, maar niet te toetsen. De ouderbijdrage is onze financiële basis maar we kunnen uw financiële steun heel erg goed
gebruiken voor het betalen van onze huur, teamleden, lesmaterialen etc.

Doneer nu, we zijn super dankbaar!  (alle donaties zijn aftrekbaar van de belasting, wij zijn een geregistreerde ANBI stichting)

 

GROTE ANBI STICHTING

Stichting De Tijd en Ruimte is een grote ANBI stichting, dit houdt in dat De Tijd en Ruimte wordt aangemerkt als een goed doel. Schenkingen zijn daarmee aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapbelasting. 

Onze doelstelling is het oprichten en in stand houden van onze democratische school die is gebaseerd op gelijkwaardigheid, vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid, welke zijn georganiseerd volgens het sociocratisch kringorganisatiemodel.

We doen dit door het bewaken van de uitgangspunten:

1. Ieder mens is gelijkwaardig.

2. Ieder mens is uniek.

Vanuit onze kringstructuur vinden er dagelijks, wekelijks en maandelijks kringen plaats die deze waarden waarborgen.

Onze stichting beoogt het dienen van het algemene belang en beoogt geen winst te maken.

VERKLARING GROTE ANBI STICHTING

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2022

Tijd en Ruimte-2020_001-017