Skip to content

Het team

Het team van De Tijd en Ruimte bestaat uit een brede variatie van bevoegde leerkrachten en begeleiders. Samen vormen zij het team. De samenwerkers en ondersteuners vormen de basis van onze school en dienen als voorbeeldrol in onze gemeenschap. Het is hun taak leerlingen te ondersteunen in hun leerprocessen. Binnen, maar ook buiten het schoolgebouw. Elke dag zorgen zij samen met de leerlingen voor een veilige, gestructureerde, liefdevolle en inspirerende leeromgeving. Daarbinnen kan iedereen zich maximaal ontwikkelen.

Onze samenwerkers en ondersteuners hebben de benodigde (onderwijs)bevoegdheid, een passie voor vernieuwend onderwijs. Zij hebben een passie of expertise op ten minste één bepaald gebied. Bijvoorbeeld sport, muziek, techniek, taal, wiskunde of kunst. Samen met de leerlingen die hier specifiek om vragen gaan ze graag met deze onderwerpen aan de slag.

WORDT BINNENKORT BIJGEWERKT