Skip to content

Het team

Het team van De Tijd en Ruimte bestaat uit een brede variatie van bevoegde leerkrachten en begeleiders. Samen vormen zij het team. De samenwerkers en ondersteuners vormen de basis van onze school en dienen als voorbeeldrol in onze gemeenschap. Het is hun taak leerlingen te ondersteunen in hun leerprocessen. Binnen, maar ook buiten het schoolgebouw. Elke dag zorgen zij samen met de leerlingen voor een veilige, gestructureerde, liefdevolle en inspirerende leeromgeving. Daarbinnen kan iedereen zich maximaal ontwikkelen.

Onze samenwerkers en ondersteuners hebben de benodigde (onderwijs)bevoegdheid, een passie voor vernieuwend onderwijs. Zij hebben een passie of expertise op ten minste één bepaald gebied. Bijvoorbeeld sport, muziek, techniek, taal, wiskunde of kunst. Samen met de leerlingen die hier specifiek om vragen gaan ze graag met deze onderwerpen aan de slag.

Screenshot 2022-03-12 at 13.19.13

Conchita van dijk

Screenshot 2022-03-12 at 13.28.52

Alexander rommens

Mijn naam is Alexander. Ik ben getrouwd met Jasja en we hebben twee zonen die ook naar De Tijd en Ruimte gaan. Naast mijn bedrijf ben ik in 2017 begonnen met het initiatief voor deze school. Er was nog geen Democratische School in ‘s-Hertogenbosch en het leek mij een grote aanwinst voor de stad en haar omgeving. Gelukkig vinden steeds meer mensen dat ook. Ik ben elke dinsdag en donderdag op school en werk samen waar nodig. Soms neem ik iets mee wat mijzelf inspireert. Vaak sluiten studenten dan aan en soms helemaal niet.  Wat we doen is zo bijzonder en tegelijkertijd ook weer zo gewoon. Het is tuinieren; wij creëren de voorwaarden, de studenten groeien vanzelf.

alexander@detijdenruimte.nl

Screenshot 2021-01-06 at 13.52.43

Niels Kingma

Mijn sterkste verbinding met de school voel ik in de uitgangspunten gelijkwaardigheid en leren in vrijheid. Ik ben altijd gevoelig geweest voor onheuse behandeling van kinderen. Autoritaire behandeling van kinderen en het sterk beperken van hun vrijheid is regel, terwijl het uitzondering zou moeten zijn. Hoe meer ik het karakter van democratisch onderwijs doorgrond, hoe meer ik merk dat het kind zien als volwaardig mens en het kind spelend laten leren, een antwoord is op de vragen die ik al lang heb. Wij bieden op school een gelijkwaardige omgeving waarbinnen kinderen in vrijheid kunnen leren en dat gun ik alle kinderen ter wereld. Daarom wil ik me graag verbinden met De Tijd en Ruimte.

Niels is schoolleider en minimaal 3 dagen per week op school

Schermafbeelding 2022-04-08 om 15.34.45

Anneke Drenth

Ik ben Anneke, 42 jaar en  werk nu bijna een jaar op deze school. Ik ben samenwerker voor de voortgezet onderwijs groep, maar ben ook regelmatig met de jongere kinderen.

Ik vind het werken hier op school heel erg leuk. Geen dag is hetzelfde als de vorige. Het team is hecht, gezellig. Prachtig om de kinderen te zien ontwikkelen. Te ervaren hoe ze zichzelf, hun interesses en hun talenten ontdekken. Ik heb het een student wel eens horen zeggen, maar ik vind hetzelfde: we zijn net een grote familie. We leven en groeien samen.