Ons netwerk

De Tijd en Ruimte is een school die verbonden is met democratische scholen in Nederland. Hier een greep uit ons netwerk:

De website van democratische scholen in Nederland. Dit is HET Nederlandse platform waar u alle scholen in Nederland kun vinden. Ook worden er verhalen met elkaar gedeeld over de ervaringen op verschillende scholen en kunt u alle open dagen op een rijtje zien.

Collegascholen DOE040 (Veldhoven) en De Ruimte (Soest)