Skip to content

Ervaringen

De eerste democratische scholen in Nederland ontstonden in het begin van deze eeuw. Veel ervaring met hoe de oud-leerlingen van deze scholen de overstap naar vervolgopleidingen en werk hebben ervaren is er nog niet. Onze collega-school De Ruimte in Soest heeft wel een boek uitgebracht waar enkele verhalen van allumni worden verteld. Van verveling tot vervulling is bij ons te lenen.

In Amerika is dat anders. De Sudbury Valley School is in 1968 opgericht en na 50 jaar is er een onderzoek geweest naar hoe de oud-leerlingen zijn terecht gekomen. In het kort:

  • Oud-leerlingen hebben allemaal een fantastische schooltijd gehad,
  • Oud-leerlingen zijn in alle lagen van de maatschappij terecht gekomen, vergelijkbaar met regulier onderwijs,
  • Een groter percentage oud-leerlingen dan van regulier onderwijs is zelfstandig ondernemer geworden,
  • Oud-leerlingen zijn over het algemeen gelukkiger en meer in staat hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.