Onze onderwijs visie

Democratisch onderwijs is gebaseerd op twee principes: het leerproces van het kind wordt door hen zelf gevormd, en leerlingen hebben een gelijkwaardige stem bij het nemen van beslissingen over de dagelijkse praktijk op en rondom onze school. Leerlingen die bij ons naar school gaan, krijgen alle tijd en ruimte om vanuit intrinsieke motivatie zichzelf, elkaar en de hele wereld te ontdekken. Zij bewegen zich samen met schoolgenoten, vrienden en volwassenen door de school. Er zijn geen leeftijdsgroepen. Doordat de leerlingen met verschillende leeftijden door elkaar heen bewegen leren zij van- en met elkaar. Onze school bestaat uit verschillende lokalen die functioneel zijn ingericht: theater, speellokaal, ontdeklokaal, werkplaats etc. Als leerlingen ondersteuning nodig hebben, kunnen ze die vragen bij een samenwerker.

Op een democratische school mogen kinderen zelf richting geven aan hun leerproces en hebben zij zeggenschap in het besturen van de school. Als je een kind aardrijkskunde wilt leren, dan biedt je als school veel aardrijkskunde aan. Maar als je kinderen wilt voorbereiden op een leven op deze aarde, dan is het aanbieden van “het echte leven” de meest effectieve manier om kinderen zich te laten ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers. Eigenlijk is deze school een grote oefen-omgeving waarin kinderen kunnen leren van het echte leven, door zelf te leven.

De Tijd en Ruimte biedt jonge mensen een veilige leeromgeving aan om zich in eigen tempo te ontplooien. Kinderen van 4 tot 21 jaar begeven zich door elkaar in de school, die ingericht is met functionele lokalen. Een keuken, theater, speellokalen, werkplaats en atelier staan klaar om in te leren, te ontdekken, te oefenen, te leven.

WhatsApp Image 2019-11-11 at 12.56.03