Skip to content

Sociocratie

Bij De Tijd en Ruimte worden alle besluiten gemaakt met (betrokken) leerlingen en samenwerkers. Dat gebeurt met een sociocratische kringenorganisatie. De centrale kring binnen de school is de schoolkring. Alle leerlingen, samenwerkers en ondersteuners kunnen binnen deze kring, door middel van moties, hun ideeën en plannen voorstellen.

Om te voorkomen dat de schoolkring te vaak gaat over beslissingen die maar voor een paar mensen interessant zijn, kan de schoolkring mandaat geven aan sub-kringen. Deze kringen kunnen lang bestaan, maar ook na het uitvoeren van het idee, zoals een zomerfeest, weer verdwijnen. De organisatie beweegt mee met de behoeften van de school.

WhatsApp Image 2019-11-18 at 10.34.37

Consent

Besluiten worden genomen op basis van consent en hierbij wordt gebruik gemaakt van de consent-methode. Consent betekent dat er geen overwegend beargumenteerd bezwaar aanwezig is om niet consent te gaan. Om tot een consent te komen, wordt er gewerkt in rondes. Deze bestaan uit een bepaalde volgorde, die in de gaten wordt gehouden door de gekozen gespreksleider. De rondes bestaan uit de beeldvormende ronde (begrijpt iedereen waar we het over gaan hebben?), de meningsvormende ronde gevolgd door een verdiepende ronde (wat vindt iedere deelnemer ervan?), en de besluitvormende ronde (kan iedereen consent gaan met het gevormde besluit?).

Tijdens elke ronde komt iedereen aan de beurt. Omdat je weet dat je zelf ook aan de beurt gaat komen, kun je met volledige aandacht luisteren naar wat er gezegd wordt. Mocht je iets niet begrijpen kan je hier een vraag over stellen, maar wat je wilt zeggen over jouw mening bewaar je tot je zelf aan de beurt bent. Een besluit dat op deze manier genomen wordt, wordt door iedereen gedragen.

Bemiddelingskring (BMK)

Ook bij De Tijd en Ruimte ontstaan er wel eens conflicten. Niet alleen tussen leerlingen, maar ook tussen teamleden en leerlingen of teamleden an sich kunnen er conflicten ontstaan. Deze momenten zien wij als zeer waardevol en een moment van reflectie. Hiervoor zetten wij de bemiddelingskring (BMK) in. Deze kring vindt iedere dag op een gezette tijd plaats. Maar, conflictoplossing vindt ook al voor het aanvragen van een BMK plaats. Het doel van de bemiddelingskring is niet het aanwijzen van een schuldige, maar om elkaars perspectieven te delen en op die manier meer begrip en compassie voor elkaar te creëren.

Zo dagen wij onze leerlingen uit om het eerst zelf op te lossen. Mocht dit niet lukken mogen zij altijd hulp vragen aan een ander. Dit kan een samenwerker, ondersteuner of medeleerling zijn. Mocht het conflict dan nog niet opgelost zijn, kan er een BMK aangevraagd worden. In een BMK worden de partijen die een conflict met elkaar hebben bij elkaar gezet. Hier is altijd een gespreksleider bij aanwezig. Ook kunnen andere personen aansluiten die hebben gezien wat er is gebeurd.