Skip to content

Kosten

In Nederland zijn er twee kaders waarin je een school op kan richten. Een bekostigd kader en een onbekostigd kader.

Helaas past onze visie niet binnen de regels die de overheid stelt aan de bekostiging van scholen. Dit heeft met name te maken met onze weloverwogen keus onze studenten wel te inspireren en te begeleiden en hun ontwikkeling te volgen, maar niet te toetsen. Ook staan wij binnen het niet bekostigd kader niet onder druk om een snelle groei door te maken en kan dit wat natuurlijker plaats vinden.

De school haalt haar inkomsten uit de ouderbijdragen. Dat vinden wij heel jammer, want voor sommigen is de ouderbijdrage een belemmering om kinderen naar onze school te laten komen. Dat geeft een gevoel van ongelijke kansen, van een elitaire school. In de praktijk blijkt echter dat kinderen uit alle milieus komen. 

De ouderbijdrage bedraagt (2024):

  • €365,77 per maand per kind
  • €243,85 per maand voor elk volgend kind uit hetzelfde gezin