Kosten

De regels die de overheid stelt aan de bekostiging van scholen zijn van dien aard dat ze onze visie niet voldoende ruimte geven. Wij hebben er daarom voor gekozen te kiezen voor het onbekostigde kader, waar aanmerkelijk minder eisen gesteld worden. En zelfs binnen dit kader moeten we ons in een paar bochten wringen om aan de eisen te voldoen.

De school haalt haar inkomsten uit de ouderbijdrage. Dat vinden wij heel jammer, want voor sommigen is de ouderbijdrage een belemmering om kinderen naar onze school te laten komen. Dat geeft een gevoel van ongelijke kansen, van een elitaire school. In de praktijk blijkt echter dat kinderen toch uit alle milieus komen. 

De ouderbijdrage bedraagt (2020-2021):

  • €300.- per maand per kind
  • €200.- per maand voor elk volgend kind uit hetzelfde gezin
  • €150.- per maand voor elk thuisonderwijs kind bij afname van twee dagen

Text content