Kosten

De regels die de overheid stelt aan de bekostiging van scholen zijn van dien aard dat ze onze visie niet voldoende ruimte geven. Wij hebben er daarom voor gekozen te kiezen voor het onbekostigde kader, waar aanmerkelijk minder eisen gesteld worden. En zelfs binnen dit kader moeten we ons in een paar bochten wringen om aan de eisen te voldoen.

De school haalt haar inkomsten uit de ouderbijdrage. Dat vinden wij heel jammer, want voor sommigen is de ouderbijdrage een belemmering om kinderen naar onze school te laten komen. Dat geeft een gevoel van ongelijke kansen, van een elitaire school.

In de praktijk blijkt echter dat kinderen toch uit alle milieus komen. Ouders en leerlingen vinden manieren om de ouderbijdrage te kunnen opbrengen op het moment dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn hun kind op onze school te willen plaatsen. Oudere kinderen kunnen een deel van het schoolgeld betalen met een bijbaantje, vakanties buiten het hoogseizoen zijn een stuk goedkoper, omdat de schooldagen langer zijn, is er meer tijd voor ouders voor een baan etc. Waar een wil is, is een weg.

De ouderbijdrage bedraagt (november 2019):

  • 300.- per maand per kind
  • 200.- per maand voor elk volgend kind uit 1 gezin

De balans en begroting zijn op te vragen. De begroting wordt elk jaar in de schoolkring vastgesteld.