Skip to content
Spelen

Spelen

Spelen vindt plaats op de grens van wat je kunt en wat je zou willen kunnen. Het is een spontane activiteit. Daarbij zorgt spelen voor een houding van openheid, onderzoeken en creëren. Steeds wanneer een uitdaging gehaald is, creëert er zich een nieuwe situatie. Daarin komt de leerling weer in het spanningsveld van iets net wel of (nog) niet kunnen. Een te grote stap levert angst op, een te kleine stap zou saai en vervelend zijn. De leerling en eventueel zijn omgeving stellen en sturen voortdurend bij. Essentieel hierbij blijft dat de leerling plezier en voldoening ondervindt aan de activiteit die hij uitvoert.

Intrinsieke motivatie is een drijfveer binnen het leren. Het is een vorm van motivatie die vanuit de leerling zelf komt. De leerling is vanuit zichzelf gemotiveerd om aan de slag te gaan, om te leren, in welke vorm dan ook. Dit gebeurt ook grotendeels spelenderwijs. Kinderen zijn in hun spel of tijdens zelfgekozen activiteiten met passie bezig. Zij leren hier heel veel van. Zowel cognitief als sociaal gezien is elke dag op onze school weer een cadeautje voor hun ontwikkelproces.