Gastles op het Willem I College

Vandaag hebben Peter en Emma gastlessen gegeven aan studenten “Onderwijsassistent”. In het kader van hun brede visie op onderwijs wilde de school dat ze ook kennis maakten met democratisch onderwijs. En wie kon dat beter uitleggen dan de democratische school zelf?

De les begon schools: Peter en Emma vertelden, en zij luisterden.

Om te voorkomen dat de les een hoor-en-vergeet-les zou worden, hebben ze de les na een korte introductie omgegooid naar de gelijkwaardige / persoonlijke setting: “Wij zij er nu voor jullie, als je vragen hebt, stel ze. Maar als je vindt dat iets anders belangrijker voor je is; doe dat dan! En als dat buiten dit lokaal is, ga dan! Want zo gaat het op een democratische school: jij bent verantwoordelijk, jij beslist voor jezelf!”

Verbazing….

“Mogen we echt gaan dan!?” Ze keken de docent aan. Ze speelde het spel mee, en bevestigde hun keuzevrijheid. Slechts twee leerlingen vertrokken.

De sfeer veranderde meteen! Natuurlijk waren er studenten die veel bedenkingen hadden, en dat lieten ze ook merken. Maar de aandacht was er, de vragen waren goed, bij sommigen vlogen de antwoorden er in en hoorde je kwartjes vallen.

De les eindigde ook weer schools: de bel. Veel leerlingen hadden graag meer tijd gehad, ze hadden nog zoveel vragen. Op een democratische school zou de les pas afgelopen zijn als docent en leerlingen dat samen overeenkwamen. Hier kwam de volgende groep al weer binnen gebanjerd.