Tijd

“Ik wil naar huis….”
“Het is half twee, je moeder komt op haar vroegst om drie uur”
“Ja, maar ik verveel me zo…”

Vervelen is een heel belangrijk onderdeel van zelfgestuurd leren. Want als niemand je vertelt wat je moet gaan doen, dan moet je het zelf verzinnen. Vervelen is de voorbereiding voor zo’n besluit: je weet misschien wel wat je wilt gaan doen, maar ergens ben je er nog net niet klaar voor…

Hij pakte een bal. “Hier, ik gooi hem naar je toe, dan mag jij hem wegslaan!”. Prima, we gaan baseballen. Ik stond klaar om de bal een mep te geven voor een heuse homerun. Bam! Hij stopte de bal als een echte keeper en trapte hem terug. Geen baseball meer; het was kennelijk voetbal geworden. Een andere jongen kwam meedoen en er ontstond een prachtig spel in de gang. Ze bleven doorspelen toen ik aangaf iets anders te gaan doen.

Het werd zomaar drie uur. Vanuit de werkplaats hoorde in hem in de gang roepen: “Mama, ik ga nog niet mee naar huis, hoor!”